realitná kancelária ATOMIA
atomia
realitná kancelária

Spočítať rozmery a stanoviť  presný počet metrov štvorcových vo vašom byte alebo dome nemusí byť vždy jednoduché. V prípade kúpy nového bytu alebo domu si určite budete chcieť skutočné podlahové plochy aj overiť.

Omyly a odchýlky v podlahových plochách

Nie vždy sú v inzerátoch uvádzané reálne fakty a preto nebuďte prekvapený, ak vám skutočná veľkosť bytu nesedí. Odchýlky podlahových plôch môžu byť od tej skutočnej veľkosti bytu až niekoľkopercentné.

Tieto rozdielne hodnoty môžu napríklad v prípade veľkých bytov znamenať, že si pri stanovení konečnej sumy pekne priplatíte. Uvádzanie nesprávnej veľkosti podlahových plôch patrí k najčastejším omylom, ktoré sa pri ponuke bytov a domov vyskytujú a preto je dôležité si na tieto skutočnosti včas posvietiť.

 

Aby bolo možné jednotlivé plochy bytu definovať, pozrime sa na názvoslovie:

Byt: Miestnosť alebo súbor viacerých miestností, ktoré spolu tvoria obytný priestor určený k bývaniu a ďalšiemu používaniu.

Bytová jednotka: Byt a určitý podiel v spoločných častiach domu.

Pivnica: Priestor nachádzajúci sa pod úrovňou terénu.

Obytná miestnosť: Je miestnosťou, resp. časťou bytu, určenej k trvalému bývaniu, ktorej najmenšia podlahová plocha má 8 m2

 

Čo sa do podlahových plôch započítava?

Pred tým, než si presne zadefinujeme, čo sa má do plôch započítať, odporúčame si dobre prezrieť dispozíciu bytu, pretože na rozdiel od jednoduchých bytov, sa počítanie plôch stáva zložitejším pri bytoch s atypickými prvkami, ako napríklad mezonet alebo rôzne galérie, pivnice, loggie a pod. Do podlahovej plochy by sa mala započítavať plocha bytu spolu s plochou pivnice. Naopak, nezapočítavajú sa terasy, balkóny alebo plochy lodžie.

V prípade jednopodlažného bytu tvorí zastavanú plochu bytu pôdorys všetkých miestností, ktoré sa v byte nachádzajú spolu so všetkými nosnými aj nenosnými konštrukciami vo vnútri bytu. Za tieto konštrukcie môžeme považovať napríklad stĺpy, steny, piliere a podobne. Plocha, ktorá je pokrytá rôznymi zabudovanými telesami, ako napríklad plocha, kde sa nachádza vaňa, sprchovací kút, vstavaná skriňa a podobné telesá sa takisto započítavajú.

V prípade podlahových plôch galérie, kde je väčšinou horné podlažie prepojené s tým dolným poschodím, sú podlahové plochy vypočítavané ako podlahové plochy miestnosti, ak je výška tohto priestoru aspoň 230 cm, pričom sa započítava takisto aj plocha schodištia.

Ako je to v prípade mezonetového bytu? Podlahové plochy sa počítajú rovnako, ako v prípade klasického jednopodlažného bytu. Ak už máme plochu mezonetového bytu vypočítanú, k podlahovým plochám sa pripočítava taktiež plocha dolného priemeru schodištia.

 

V inzerátoch s nehnuteľnosťami môžeme zaznamenať takisto aj iné definície, ktoré je dobré si špecifikovať:

Predajná plocha: Tento pojem je využívaný predovšetkým developerskými spoločnosťami, pričom sa ich výpočet môže značne líšiť. Príkladom môže byť napríklad výpočet: súčet všetkých podlahových plôch bez pivnice+ ½ plôch balkónu+1/3 terasových plôch.

Obytná plocha: Tvorí ju podlahová plocha obytných miestností, spolu s časťou kuchyne presahujúcou 12 m2

Úžitková plocha: Táto plocha zahŕňa plochu všetkých obytných miestností a príslušenstva bytu, vrátane pivnice. Do tejto plochy sa nepočíta plocha balkónov, lodžií a terás.

Vnútorná plocha bytu: Je to plocha bytu, bez započítania plôch pivníc.

Na čo si dať pozor?

Pri meraní podlahových plôch, by ste si mali dať pozor predovšetkým na fakt, že niektoré spoločnosti používajú v tabuľkách pojem celková plocha namiesto pojmu podlahová plocha, čo vie človeka niekedy trochu zmiasť. Čo to pre vás môže znamenať? Napríklad aj to, že pri celkovej ploche môžu byť započítané aj tie plochy, ktoré sú zastavané priečkami, teda priestory ktoré sú reálne nevyužiteľné.

V takomto prípade sa vám samotná cena bytu môže zdať na prvý pohľad lákavá, avšak je to iba cena, ktorá je na papieri. Nebojte sa preto príslušnej firmy alebo developera spýtať na to, čo sa do celkovej plochy započítava. Pozor si dávajte takisto na zmluvu a nechajte si pripraviť takú, ktorá bude jasná a bude obsahovať aj všetky potrebné vysvetlenia. Preverte si preto:

  • Pojmy ako podlahová plocha a celková plocha v ponuke
  • Overte si podľa pôdorysu všetky uvádzané hodnoty
  • Skontrolujte si údaje uvádzané v zmluve